Activiteiten Aanmelden

Voorwaarden voor het plaatsen van een activiteit op de Agenda-pagina van de NOBCO.   

Alleen aangesloten NOBCO coaches kunnen een cursus, workshop of seminar voor plaatsing aanbieden.
Voor het plaatsen van een activiteit gelden de volgende voorwaarden:

 • Het plaatsen van een activiteit is gratis;
   
 • De startdatum van de activiteit ligt in 2012, indien een activiteit vaker plaats vindt, dient deze per startdatum te worden aangemeld;
   
 • De inhoud van de activiteit dient relevantie te hebben met coaching;
   
 • Zonder toegekende PE-punten wordt de activiteit niet geplaatst. Aanvragen van PE punten kan via het Registratiebureau. Klik hier voor de website: Registratiebureau;
   
 • De tekst mag niet langer zijn dan 500 woorden per activiteit; 
   
 • De inhoud van de tekst valt niet onder de verantwoording van de NOBCO, maar onder verantwoording van de inzender.
   
 • De redactie behoudt te allen tijde het recht om teksten van activiteiten die naar onze mening niet correct zin te modereren. Over gemodereerde teksten wordt niet gecorrespondeerd, wij kunnen en mogen zonder enig tegenbericht een activiteit weghalen. Dit zal altijd een gegronde reden hebben en als wij het nodig achten brengen wij de betreffende inzender op de hoogte hiervan.


Indien akkoord met bovenstaande voorwaarden, kunt u een activiteit aanmelden: Aanmeldformulier

Heeft u vragen over het aanmelden van Agenda activiteiten? Neem dan contact op met het secretariaat.