Coaching in de lift en relatief goedkoop in Nederland

Zowel de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) als de International Coach Federation (ICF) heeft in 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de inkomsten, demografische karakteristieken en het opleidingsniveau van beroepscoaches. De cijfers uit het wereldwijde onderzoek van de ICF komen in grote lijnen overeen met de cijfers uit de benchmark van de NOBCO. Er zijn echter ook opmerkelijke verschillen.
 
Het tarief in Nederland 40% lager 
Een opvallend verschil zit in de tarieven voor coaching. Het gemiddelde tarief ligt in Nederland meer dan 40% lager dan in het buitenland. Hierbij gaan we uit van de uurprijs die in rekening wordt gebracht aan zakelijke klanten (bij particulieren is het verschil nog groter). De gemiddelde uurprijs uit het ICF-onderzoek is € 218,- euro per uur en in Nederland is deze € 129,- (gemiddeld uurtarief van een NOBCO-coach). Hiermee lijkt coaching in Nederland veel toegankelijker dan in het buitenland. Let op, het gaat hier om een gemiddelde, de hoogte van het tarief kan afhangen van verschillende aspecten, zoals opleiding, ervaring en accreditaties van de coach, type coachvraag, doelgroep etc. 

Vaak betaalt de werkgever de factuur 
Een ander opvallend verschil zit in door wie de coaching wordt betaald. Uit het ICF-onderzoek blijkt dat de coaching in minder dan 50% van de gevallen betaald wordt door de werkgever. In Nederland ligt dit percentage juist net iets boven de 50%. Dit ligt dus niet zover uit elkaar. Echter, het blijkt dat de werkzaamheden van coaches die aangesloten zijn bij de NOBCO veel vaker door de werkgever worden gefinancierd, namelijk in 64% van de gevallen. Hieruit blijkt dat werkgevers er waarde aan hechten dat een beroepscoach is aangesloten bij de NOBCO. 
 
Coaching zit in de lift
Een ander interessante bevinding uit het onderzoek van de ICF is dat de coachmarkt sinds 2011 weer flink in de lift zit. De omzetstijging in 2015 was 9% maar de overall stijging sinds 2011 wordt geschat op maar liefst 19%. De jaarlijkse omzet wordt geschat op ruim 2,1 miljard euro.

 

Terug naar overzicht