EIA Level: Senior Practitioner

De NOBCO vindt een degelijk en herkenbaar kwaliteitskeurmerk onontbeerlijk in de professionalisering van de professie van coach. Vanaf 2011 hanteert de NOBCO een nieuw accreditatie systeem: de European Individual Accreditation (EIA).

 Dit Europese accreditatiesysteem voor beroepscoaches kent 4 niveaus: 
 • Foundation
 • Practitioner
 • Senior Practitioner  
 • Master Practitioner
 
De EIA is gebaseerd op een verfijnd systeem van competenties: het “Competence Framework” waarin 4 verschillende niveaus worden onderscheiden. Dit Competence Framework is voortgekomen uit een intensief onderzoek naar de praktijk van coaching. Dit heeft geresulteerd in diverse competenties die zijn gegroepeerd in 8 hoofdcompetenties en 112 capability indicators (meetbare vaardigheidsindicatoren). 
 
Hieronder wordt het niveau van de Senior Practitioner toegelicht.
 
Senior Practitioner
 
Voor coaches die:
 • werken als zelfstandig coach en in staat zijn om verschillende modellen en kaders in hun coaching te integreren.
 • werken met verschillende typen cliënten, in uiteenlopende omgevingen en organisaties; 
 • zich met name richten op het creëren van ruimte voor ontwikkeling en groei, het omgaan met complexe en veelvragende relaties, het werken in onduidelijke kaders en veranderingsprocessen.
 
PRAKTIJK ERVARING
 • Minimale ervaring (vanaf het begin van je loopbaan als coach): 5 jaar
 • Minimaal aantal cliënt-contacturen: 250 uur
 • Minimaal aantal cliënten: 20 cliënten
 
CONTINUE ONTWIKKELING
 • Minimaal 5 leermomenten in de afgelopen 12 maanden
 • Minmaal 5 evaluaties van cliënten in de afgelopen 12 maanden
 • Werken volgens de ethische gedragscode en diversiteitbeleid is vereist en dient aantoonbaar te zijn.
 
PROFESSIONELE ONTWIKKELING
 • Minimaal 32 uur op jaarbasis professionele ontwikkeling in de vorm van workshops, trainingen en/of opleidingen met PE punten.
 • Minimaal 1 uur per 35 coachuren aan supervisie of intervisie (minimaal elk kwartaal)
 • Aantoonbare lidmaatschap van een beroepsorganisatie
 
KWALIFICATIES/ DESKUNDIGHEID
 • Aantoonbare bewijzen van deskundigheid en/of een afgeronde opleiding met een EQA keurmerk
 
Klik hier voor het complete “Competence Framework”.