European Individual Accreditation

De European Mentoring & Coaching Council (EMCC) heeft in nauw overleg met de NOBCO en andere Europese beroepsorganisaties het European Individual Accreditation (EIA) voor coaches ontwikkeld. Dit is het nieuwe Europese accreditatiesysteem voor beroepscoaches en bestaat uit 4 niveaus: 

 
De EIA zal in alle landen op een uniforme (onafhankelijke & objectieve) manier worden ingevoerd. De EIA uit het ene land zal daardoor vergelijkbaar zijn met en dezelfde waarde hebben als in een ander land.
 
Vanaf de oprichting van de NOBCO is individuele registratie/accreditatie van coaches een belangrijke pijler van de stichting geweest. Iedereen mag zich per slot van rekening coach noemen. Het is een onbeschermde titel.
Om het kaf van het koren te scheiden én opdat coaches kunnen laten zien dat ze hun vak serieus nemen heeft de NOBCO reeds in 2003 een keurmerk in het leven geroepen: Het Registratie Beoordelings Systeem (RBS).
 
Na een zorgvuldige transitie fase is de NOBCO sinds 17 januari 2011 officieel overgestapt van RBS naar het Europese keurmerk voor coaches, de EIA.  

Systeem met 112 vaardigheidsindicatoren

De EIA is gebaseerd op een verfijnd systeem van competenties: het “Competence Framework” waarin 4 verschillende niveaus worden onderscheiden. Dit Competence Framework is voortgekomen uit een intensief onderzoek naar de praktijk van coaching. Dit heeft geresulteerd in diverse competenties die zijn gegroepeerd in 8 hoofdcompetenties en 112 capability indicators (meetbare vaardigheidsindicatoren). Op grond van dit framework worden de vier niveaus van professionele coaching onderscheiden (Foundation,Practitioner, Senior Practitioner, Master Practitioner). 

Bij de NOBCO zijn bijna 2000 beroepscoaches aangesloten. Deze groep is op te splitsen in de vier bovengenoemde niveaus. Alle coaches hebben aangetoond een gedegen opleiding en aan aantoonbare coachervaring te hebben. Het verschil tussen de niveaus zit in de hoeveelheid genoten opleiding en coachingservaring. Elke aangesloten NOBCO coach start na inschrijving als pre-EIA Coach. Na een uitgebreide toetsingsprocedure door het NOBCO Accreditatiebureau zal de coach ingeschreven worden in het register bij het door het geaccrediteerde niveau. 

 
De voordelen van de EIA voor afnemers van coachdiensten (opdrachtgevers)

Een coach met een EIA-erkenning onderscheidt zich als een professionele coach die over fundamentele en grondige kennis beschikt en voldoet aan veeleisende en nauwgezette normen. Een coach met een EIA-erkening biedt:
  • gebruikers/afnemers van coachingdiensten meer zekerheid omtrent deskundigheid en bekwaamheid van de coach;
  • verschillende niveaus waardoor de coachingsbehoefte beter gematched kan worden aan het ervarings- en bekwaamheidsniveau van de coach;
  • transparantie doordat de coach werkt volgens de ethische NOBCO-EMCC beroepcode en gebonden is aan de klachtenregeling.
 
Lees hier meer over de verschillende niveaus: EIA niveaus.


 
EIA handleiding
Bent u als coach bij de NOBCO aangesloten? Dan kunt u in de handleiding nalezen hoe u uw portfolio dient samen te stellen: Handleiding.

EIA in combinatie met EQA certificaat
Heeft u een EQA certificaat en wilt u een EIA niveau aanvragen? Klik dan hier voor de EIA handleiding voor aanvragers met EQA certificaat.
 
Meteen aan de slag met EIA-accreditatie, upgraden of herregistratie? Ga dan naar: EIA-Portal

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Klik hier voor veel gestelde vragen en tips.
 
Bezwaar tegen besluit EMCC Panel
Als de aanvraag voor EIA accreditatie is afgewezen en je bent het er niet mee eens, dan kun je bezwaar aantekenen tegen dat besluit. Dit dien je binnen 21 dagen te doen bij Coaches@DNVGL.com.
Ga naar Nobcoreglement behandeling bezwaar EIA accreditatie om de te volgen procedure te lezen.
 
Let op: alleen coaches die aangesloten zijn bij de NOBCO kunnen een EIA keurmerk aanvragen. Lees hier de beleidsnotitie die is opgesteld door het bestuur.
 
Bent u een coach en wilt u zich aansluiten bij de NOBCO? Klik hier voor meer informatie: Aansluiten bij de NOBCO
 
Bent u op zoek naar een beroepscoach? Gebruik dan onze handige zoekfunctie: Vind een Coach.