EIA verlenging

NOBCO coaches kunnen zich ontwikkelen èn onderscheiden met het internationale kwaliteitskeurmerk voor coaches: de European Individual Accreditation (EIA). Het merendeel van de NOBCO coaches beschikt over een EIA op een van de vier niveaus. Een verstrekte EIA heeft een geldigheid van 5 jaar en dient daarna te worden verlengd.

Een flink aantal coaches heeft zijn of haar EIA al verlengd. Voor de coaches die dat op dit moment nog niet hebben gedaan is er een webinar opgenomen. In dit webinar wordt uitgelegd hoe je je EIA kunt verlengen en wordt ingegaan op een groot aantal vragen. Dit webinar is terug te zien via ons YouTube kanaal: Webinar EIA verlenging

Doel
Het doel van de verlenging van EIA is om vast te stellen dat de aanvrager:

  • nog steeds actief is als coach en/of mentor
  • een vorm van intervisie/supervisie heeft
  • aan zijn/haar professionele ontwikkeling werkt
  • en zich nog steeds houdt aan de Ethische GedragsCode en de diversiteitsverklaring van de EMCC

EIA verlenging vindt elke vijf jaar (gerekend vanaf de datum van de accreditatie) plaats. Aanvragers dienen hierbij het volgende aan te leveren:

  • Een logboek van praktijkuren mentoring/coaching – minimaal (over vijf jaar)
  • Een overzicht van gedurende vijf jaar voorafgaande aan de datum van aanvraag gevolgde supervisie/intervisie om de kwaliteit van hun werk als mentor/coach te waarborgen
  • Permanente Educatie (PE) – oftewel Continuous Professional Development (CPD) – uren, onderwerpen en data – minimaal (over de voorafgaande vijf jaar)
  • Een ondertekende verklaring dat de mentor/coach zich nog steeds houdt aan de Ethische Code van de EMCC (of een gelijkwaardige code) en de Diversiteitsverklaring van de EMCC.
  • Een reflectieverslag (plm. één pagina A4/500 woorden).

 

  Foundation Practitioner Senior Practitioner Master Practioner
Coachuren over 5 jaar
50 uur 100 uur 100 uur 100 uur
inter/supervisie 1 uur per kwartaal 1 uur per kwartaal 1 uur per 35 coachuren 1 uur per 35 coachuren
ontwikkeluren 50 uur 100 uur 100 uur 100 uur

 

Termijn
Op je certificaat dat je is verstrekt bij het ontvangen van je EIA staat de datum die voor jou geldt. Voor coaches die met de overgangsregeling zijn overgestapt naar EIA is dit 2015.

Kosten
De kosten van een EIA-verlenging bedragen € 210,- voor een periode van 5 jaar, ongeacht het niveau waarvoor je je aanvraagt. Van dit bedrag dragen we € 40,- per licentie aan EMCC af. Het resterende bedrag wordt aangewend om een team van assessoren en DNV in te zetten om jouw aanvraag voor verlenging te toetsen.

Portal
Verlenging vindt uitsluitend via de portal plaats.

Handleiding aanvragen EIA verlenging
Klik hier voor de handleiding voor het aanvragen van een EIA verlenging.

Op 24 mei 2016 vond er een webinar plaats over het verlengen van EIA. In dit webinar wordt uitgelegd hoe je je EIA kunt verlengen en wordt ingegaan op een groot aantal vragen. Dit webinar is terug te zien via deze link. Tevens kun je hier de presentatie van het webinar bekijken.

Upgrade
Je kunt overwegen om, in plaats van een verlenging op je huidig niveau van accreditatie, een upgrade aan te vragen naar een of meer niveaus hoger, als je denkt dat dat beter bij jou als professional past. Wil je meer informatie, klik hier. 

De kosten voor een eventuele upgrade bedragen:
EIA Practitioner € 295,-
EIA Senior Practitioner € 615,-
EIA Master Practitioner € 765,-

 

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Klik hier voor veel gestelde vragen.