Wat is coaching

In het coachveld en in de literatuur over coaching worden erg veel verschillende definities voor het concept coaching gebruikt. Er is een zekere vaagheid en een gebrek aan overeenstemming in de wijze waarop het begrip wordt gebruikt.

Een bekende definitie van coaching is die van Whitmore uit 2002. Volgens hem is de essentie van coaching "het vrijmaken van iemands potentieel om zijn prestaties te maximaliseren".

Korte omschrijving en definitie

De NOBCO hanteert de volgende korte omschrijving: 

“Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”.

Deze omschrijving, die de meest essentiële onderscheidende elementen voor coaching als professie bevat, is in 2011 met hulp van reacties vanuit het werkveld opgesteld door het bestuur.

Als definities hanteert de NOBCO zowel een eigen (Nederlandstalige) definitie als de (Engelstalige) definitie die in samenwerking met de European Mentoring  & Coaching Council (EMCC) is opgeschreven. Klik hier voor deze definities.

Radio 1

Recent is er door NPO Radio 1 aandacht besteed aan het coachvak. Beluister hier de korte compilatie: Coaching kun je leren (5 minuten)

Geschiedenis van coaching

Regelmatig verschijnen er boeken met een nieuw coach modellen of technieken. Veel van deze modellen worden gepresenteerd als nieuw of zelfs als revolutionair. Echter, wie enige kennis heeft van de ontstaansgeschiedenis van coaching als professie zal in deze modellen vaak oude bekende theorieën herkennen. In 2008 heeft Vikki Brock de geschiedenis van coaching in kaart gebracht. Klik hier voor een compilatie: History of Coaching.