Coaching Monitor

Coaching Monitor: evaluatie-instrument voor coachtrajecten

De NOBCO Coaching Monitor geeft antwoord op vragen over rendement en effectiviteit van individuele coachtrajecten.

Eind 2012 is de NOBCO gestart met het project ‘Coaching Outcome Monitor’ om een instrument te ontwikkelen waarmee coaches, cliënten en opdrachtgevers meer inzicht krijgen in de effectiviteit van coachtrajecten. De huidige Coaching Monitor is vergelijkbaar met de ROM-instrumenten (Routine Outcome Monitor) uit de geestelijke gezondheidszorg.

Kwaliteitsborging voor opdrachtgevers

De Coaching Monitor biedt aan inkopers van coaching meer inzicht over de kwaliteit van de ingehuurde coach en het rendement van een coachtraject. De Monitor maakt de effectiviteit van individuele coachtrajecten zichtbaar. Dit wordt op verschillende manieren gedaan:

 • Monitoren van een individueel coachtraject: de coach kan met de Coaching Monitor het coachtraject monitoren en indien gewenst direct bijsturen. Hierbij wordt zowel de ontwikkeling van de werkrelatie als de inhoudelijke voortgang -op basis van vastgestelde doelen- van de coaching in kaart gebracht.
   
 • Meten en rapporteren van het eindresultaat van een individueel coachtraject: de door de cliënt en coach overeengekomen doelstellingen worden in de startfase van de coaching door de coach gekoppeld aan (gevalideerde) vragenlijsten. Gedurende het traject en na afronding van het traject worden de doelstellingen en vragenlijsten opnieuw afgenomen bij de cliënt. Op basis van de afgenomen vragenlijsten wordt het resultaat berekend en in de vorm van een visuele rapportage gegenereerd.

Daarnaast wil de NOBCO met de Coaching Monitor bijdragen aan de verdere professionalisering van het coachvak. De Coaching Monitor functioneert daarom tevens als:

 • Leerinstrument voor professionals: de evaluaties van zowel de cliënt als de coach worden teruggekoppeld in een overzichtelijke omgeving. De coach bouwt hiermee een portfolio op dat (meer) inzicht geeft in de eigen werkwijze en de mogelijkheden om zich verder te bekwamen als professionele coach.
   
 • Onderzoeksinstrument: de ingevulde vragenlijsten worden geanonimiseerd gebruikt voor (wetenschappelijk) onderzoek naar de werkzame ingrediënten van coaching, het verzamelen van branche-informatie en benchmarking (NOBCO Benchmark inventarisatie).
   
 • Onderwijsinstrument voor studenten van EQA geaccrediteerde coachopleidingen in Nederland waarmee oefentrajecten geëvalueerd kunnen worden.
   

Aanmelden voor een account

NOBCO coaches kunnen gratis gebruik maken van de Coaching Monitor! Binnen het eigen profief (intranet) kan de 'Coaching Monitor'-functie eenvoudig worden aangezet (zet functie op 'Ja' en kies voor 'Opslaan'), vervolgens zal binnen 24 uur automatisch de inloggegevens inclusief handleiding worden toegezonden. Daarna kan de Coaching Monitor direct in gebruik worden genomen

(Heeft u deze functie geactiveerd maar na 24 uur nog geen mail ontvangen? Controleer de spamfolder van uw emailprogramma of neem contact op met het NOBCO secretariaat). 

Lees meer over dit NOBCO initiatief op: www.coachingmonitor.nl of neem voor meer informatie contact op met Alexander Waringa (bestuurslid NOBCO) via dit contactformulier of via 033-2473428/ 06-19626443.