European Mentoring & Coaching Council

Aangesloten bij de EMCC
Sinds oktober 2008 is de NOBCO aangesloten bij de European Mentoring & Coaching Council (EMCC). De EMCC is officieel een in Brussel (België) gevestigde Internationale Vereniging zonder Winstoogmerk (IVZW) en heeft een secretariaat in Engeland. Bij de EMCC zijn op dit moment ruim 20 Europese landen aangesloten. Deze landen zijn:

 • België
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Luxemburg
 • Marokko
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oekraïne
 • Polen
 • Spanje
 • Servië
 • Tsjechië
 • Turkije
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zweden
 • Zwitserland

Meer landen zullen zich in de toekomst aansluiten. In elk van deze landen heeft de EMCC een eigen organisatie met leden. Bij de NOBCO aangesloten coaches zijn door hun aansluiting 'automatisch' ook lid van de EMCC. Het bestuur van de stichting NOBCO is ook het bestuur van EMCC-Nederland (EMCC-NL) en zorgt voor de vertegenwoordiging van de Nederlandse EMCC-leden in de Raad van Afgevaardigden (Council) van de EMCC. Als een van de 4 'grote' landen bezet de NOBCO / EMCC-NL in de Council 2 zetels.

Visie en doelstellingen
De EMCC wil in heel Europa een 'good coaching practice' bevorderen, die door opdrachtgevers en gebruikers van coaches mag worden verwacht. In dat kader zorgt de EMCC voor 4 Europese kwaliteitskeurmerken:  European Individual Accreditation (EIA) voor coaches en European Quality Award (EQA) voor opleidingen voor coaches. En ook ESIA en ESQA. Deze keurmerken worden geleidelijk ingevoerd in alle landen waar de EMCC actief is, waaronder Nederland. Klik hier voor meer informatie over de EMCC

Strategic Plan 2012-2017
Het EMCC beleidsplan is op te vragen bij het secretariaat, maar is ook digitaal te downloaden: Strategic Plan 2012-2017. Voor meer informatie over het beleidsplan, ga naar de EMCC website.

Organisatie
Het belangrijkste orgaan binnen de EMCC is de Council waarin vanuit elk aangesloten land één of twee afgevaardigden zitting hebben. De vertegenwoordigers vanuit Nederland in de EMCC Council zijn de bestuursleden José Vos-Boven en Charlotte van den Wall Bake. De EMCC Council vergadert 1 maal per jaar. Daarnaast worden er door kleine groepen diverse telefonische vergaderingen gehouden. Nederland is ingedeeld in de groep met Frankrijk, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.

De dagelijkse gang van zaken binnen de EMCC organisatie staat onder leiding van de 7 leden van de Executive Board (President, General Secretary, Treasurer en 4 Vice Presidents met elk een eigen portefeuille). 

Jaarlijkse EMCC conferentie
Jaarlijks organiseert de EMCC een drie-daagse internationale conferentie met veel sprekers van naam en boeiende workshops. Deze jaarlijkse conferentie wordt telkens in een ander land gehouden. Meer informatie over de conferentie vind je op de website van de EMCC

Kernwaarden van de EMCC:
EMCC is een inclusieve organisatie voor allen die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van kwaliteit en het verder ontwikkelen van coaching en mentoring.

 • EMCC is pan-Europees
 • EMCC is een onafhankelijke en onpartijdige non-profit organisatie
 • EMCC wil alle belanghebbende partijen bij elkaar brengen waaronder:
  • zij die coaching en mentoring aanbieden (waaronder ook training en supervisie)
  • zij die werken aan wetenschappelijk onderzoek van coaching en mentoring
  • zij die opdracht geven voor coaching en mentoring
 • EMCC bevordert het ontwikkelen en vastleggen van kwaliteitseisen voor beroepscoaches